שנת מכינה

המכינה מיועדת לסטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה ללימודי הנדסאים.
מרבית בוגרי המכינה שהמשיכו את לימודיהם במכללת אלקאסמי להנדסה ומדע להנדסאים, סיימו בהצלחה.
תעודת הגמר של המכינה קבילה בכל המכללות להנדסאים ולטכנאים ברחבי הארץ.
המכינה הטכנולוגית מאושרת על ידי המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע (מה"ט).

מטרת המכינה
לאפשר לסטודנטים חסרי תעודת בגרות או בעלי תעודת בגרות חלקית, שאינם עונים על תנאי קבלה ללימודי ההנדסאים, להשלים את מקצועות הלימוד החסרים 
לשפר את רמת הידע של המועמדים 
להקנות לסטודנטים הרגלי למידה ועבודה נכונים, שיאפשרו להם להצליח בהמשך לימודיהם.

תכנית הלימודים במכינה הטכנולוגית
נלמדים 3 מקצועות ראשיים:
מתמטיקה כ- 270 שעות לימוד
עברית כ- 90 שעות לימוד
•אנגלית כ- 240 שעות לימוד.

בנוסף, במכינה נלמד מקצוע העשרה: מיומנויות למידה כ- 40 שעות לימוד. 
שלושת המקצועות הראשיים: מתמטיקה, עברית ואנגלית הם תנאי הקבלה להנדסאים.

בחינות במכינה הטכנולוגית
עם סיום הלימודים הסדירים במכינה הטכנולוגית, על הסטודנטים לעמוד ב - 3 בחינות ממלכתיות במקצועות: מתמטיקה, עברית ואנגלית 
תעודה תוענק ללומדים שני מקצועות לפחות מתוך המקצועות הראשיים.
למסיימים תוענק תעודת סיום של המכינה הטכנולוגית, הקבילה בכל בתי הספר להנדסאים ולטכנאים בארץ.
מסלול הלימודים
מסלול לימודי 2 סמסטרים, בשעות הבוקר.

תנאי קבלה ללימודים במכינה הטכנולוגית
על המועמדים להיות בעלי השכלה תיכונית של 11 או 12 שנות לימוד פורמאליות לפחות (בוגרי כיתה י”א או י”ב בביה”ס התיכון)